Skip to main content

Kiihkeässä rytmissä toimivan ja jatkuvasti uudistuvan mainosalan on oltava kehityksen kärjessä – myös IT-järjestelmien, laitteiden ja palvelujen osalta. Siksi Salomaa, alan suurin suomalainen markkinointiin ja mainontaan keskittynyt yhtiöryhmä, on valinnut ulkoistuskumppanikseen B2B Solutionsin.

Ville Viherä, Salomaan palvelupäällikkö, on ollut mukana yhteistyön alusta lähtien ja B2B Solutionsin palvelut ja sujuva toimintatapa ovat tulleet hänelle tutuiksi. – B2B Solutions on ollut yhteistyökumppanimme jo pitempään ja siellä ymmärretään meidän tyyppisemme yrityksen vaatimukset nopeudesta ja kitkattomuudesta. Asiakkaidemme aikataulut edellyttävät ehdotonta täsmällisyyttä ja kun työtä tehdään toisinaan ankarienkin aikataulupaineiden alla, B2B Solutionsin ripeys ja joustavuus ovat olleet meille suureksi hyödyksi, toteaa Ville.

Yhteinen sävel löytyi heti

Molemmille osapuolille oli alusta pitäen selvää, mitä oltiin tekemässä. Uuteen puhelinpalvelujärjestelmään siirryttäessä tiivis yhteistyö, avoin kommunikaatio ja viikoittainen seuranta varmistivat, että toteutunut lopputulos on vastannut odotuksia.

– B2B Solutionsin puhelintuki on ollut kaikkien yhtiöidemme käytössä nyt muutaman vuoden. Kyseessähän on melkoisen iso kokonaisuus, Ville kuvailee. – Saimme selkeän kokonaisehdotuksen meille sopivimmasta ratkaisusta, ja lopputulos on ollut juuri kuten oli sovittu.

Myös toiveisiin ja ehdotuksiin yksityiskohtien viilauksista on tartuttu sangen joustavasti.

Ulkoistamisyhteistyön onnistumisen ratkaisevat yhteinen näkemys laatutasosta, keskinäinen luottamus ja avoimet keskustelusuhteet. Salomaan ja B2B:n tapauksessa esiin nousseista haasteistakin puhutaan hyvässä hengessä. Workshopit ja säännölliset kuukausipalaverit tarjoavat mahdollisuuden uuden ideointiin ja palautteen antamiseen.

Arvokkaaksi on koettu, että B2B Solutions on osoittanut Salomaan käyttöön useamman asiantuntijan, jotka tuntevat asiakkaan tilanteet ja tarpeet. Lisäksi apuna on asiantuntijoiden Knowledge Base, johon kirjataan tehdyt toimenpiteet, ja josta voidaan hakusanoin nopeasti etsiä ratkaisuja jo aiemmin todettuihin ongelmakohtiin. Tämän tietokannan kasvattaminen onkin Villen mielestä tärkeä kehitysalue.

IT-tuen luotettavuus ja laitteiden elinkaaren hallinta tärkeässä osassa

Ylivoimaisen tärkeäksi Salomaalla on koettu puhelintuen luotettavuus ja yhteistyön myötä parantunut asiantuntijoiden tavoitettavuus. Tieto liikkuu nyt nopeasti ja ratkaisu löytyy saman tien tai tarvittavat toimenpiteet saadaan alulle nopeasti. Myös loppukäyttäjät ovat suhtautuneet uudistuksiin positiivisesti.

Nykyään myös Salomaan työasemat ja tulostimet tulevat B2B:ltä.

– Esimerkiksi Salomaan videotiimi käyttää Dellin tehotyöasemia. He määrittelivät koneiden speksit ja me yhdessä konfiguroimme halutunkaltaisen laitteen. Pystyimme toimittamaan laitteet suoraan Dellin tehtaalta noin 2-3 viikossa ja tarjoamaan koneet ja ylläpidon yhdellä kuukausimaksulla, toteaa Kari Wijkberg B2B Solutionsilta.

– Laitehankintojen ulkoistaminen on lähes poikkeuksetta järkevä ratkaisu. Vaikka kyseessä on päällisin puolin yksinkertaiselta ja mekaaniselta vaikuttava prosessi, eri vaihtoehtoihin ja mahdollisuuksiin perehtyminen sekä kokonaisuuden ja elinkaaren hallinta vaativat aivan oman osaamisensa ja sitä B2B Solutionsilta on löytynyt. Kaiken kaikkiaan yhteistyömme on hyvin tiivistä ja helpompaa, kun työasemalaitteet tulevat yhdeltä toimittajalta, toteaa Ville Viherä, Salomaan palvelupäällikkö.

Salomaa Group on Pohjoismaiden suurin perheomisteinen markkinointipalveluja ja liikkeenjohdon konsultointia tarjoava yhtiöryhmä, johon kuuluvat Dagmar, Kaski Agency, SEK, Quru, Vimma ja Voitto.