Skip to main content

Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Siihen kuuluu noin 1600 jäsenyritystä, jotka edustavat kattavasti elektroniikka- ja sähköteollisuutta, kone- ja metallituoteteollisuutta, metallien jalostusta, tietotekniikkaa sekä suunnittelu- ja konsultointialaa.

Vaatimus tehokkaasta ja kaikissa olosuhteissa luotettavasta tietoturvasta on itsestään selvä jokaiselle nykyaikaisessa IT-ympäristössä toimivalle organisaatiolle. Varsinkin, jos kyseessä on valtakunnallinen työnantajaliitto, johon kuuluu 1600 jäsenyritystä, parhaan mahdollisen tietoturvan varmistaminen ja sen ajan tasalla pitäminen on yksi tärkeimpiä kehityskohteita, vahvistaa Teknologiateollisuus ry:n tietohallintoasiantuntija Tiia Ryhänen.

Teknologiateollisuuden ja B2B Solutionsin yhteistyö alkoi vuonna 2003 mobiililaitteiden ulkoistamisella ja on kehittynyt vuosi vuodelta eteenpäin. Vuonna 2014 ulkoistusta laajennettiin IT:n ylläpitopalveluihin, ja toimivasta suhteesta kertoo se, että yhteistyö on laajentunut viime vuosina kaikkien IT-palvelujen kokonaisulkoistukseksi.

– Olemme erittäin tyytyväisiä kumppaniimme erityisesti päivittäisen IT-tuen ja tietoturvan operoinnista. Kuten usein sanotaan, yksi suurimpia tietoturvariskejä on käyttäjä itse ja tästä syystä pyrimme kouluttautumaan säännöllisesti sekä panostamaan tietoturvaohjeistuksiin sekä aiheesta viestintään ja näin minimoimaan riskejä. Inhimillisiin erehdyksiin on kuitenkin lähes mahdoton sataprosenttisesti varautua, Ryhänen toteaa.

Näennäisen viattomasti syntyneet tietoturvaongelmat ovat tuttuja monessa organisaatiossa. Luottamuksellisia tietoa tallennetaan kotikoneille ja muistitikuille, verkosta ladataan tahattomasti haitallista materiaalia tai huijausviesti ei saa vastaanottajan hälytyskelloja soimaan. Näiden tilanteiden välttämiseksi tarvitaan opastusta ja koulutusta sekä ajantasaisia teknisiä varotoimia.

– B2B Solutions on ottanut kiitettävän aktiivisen otteen yhteistyömme kehittämisessä. Heillä on selkeä käsitys siitä, mihin suuntaan IT-ympäristöämme ja tietoturvaamme on kehitettävä ja ohjattava. Seuraava suuri mielenkiinnon kohde on Microsoftin lisenssiuudistus, joka tuo mukanaan uusia ulottuvuuksia myös tietoturvaan.

Teknologiateollisuus ry:n ja B2B Solutionsin ulkoistushankkeen laajetessa yhteistyö on myös tiivistynyt. Yhteiset tuotantopalaverit pidetään kaksi kertaa kuukaudessa eri työnanatajaliittojen kesken, kuten Metsäteollisuuden ja Kemian teollisuuden kanssa. Tuotantopalavereissa suunnitellaan tulevaisuuden panostukset sekä kehitysstrategiat ja pyritään ennakoimaan toimenpiteiden mahdolliset pullonkaulat. Tällaisia saattavat olla esimerkiksi ohjelma-asennukset tai päivitykset, jotka eivät tapahdu automaattisesti, vaan joudutaan hoitamaan kone koneelta käsin.

Meille on alusta lähtien ollut tärkeää B2B Solutionsin tarjoama mutkaton ja joustava palvelu, nopea reagointi ongelmatilanteissa sekä nimetyt, jo hyviksi tutuiksi muodostuneet asiantuntijat. Kun avuksemme osoitetuilla asiantuntijoilla on näköalaa myös aiempaan yhteiseen historiaamme, on oikeiden ratkaisujen löytäminen yhdessä paljon helpompaa.

Tiia RyhänenAdvisor, IT Management Finance and Administration